Thông Tin Về Chúng Tôi

 

Thời Gian Làm Việc

Monday – Friday : 8:30AM – 5:30PM

Saturday -Sunday : 09:00AM – 01:00PM

 

Địa Chỉ

số 67 xóm Quán Thủy, Đường Thủy Nguyên, Hải Phòng

 

Nhân Viên Tư Vấn

Phone: 0936.80.7279

Email: support@balohaiphong.com